Contact us at +39 0438 9110 or lainox@lainox.com

New Chill Lainox ®

Vaření vyvolává racionální pocity výběru nejlepších pracovních nástrojů. Šéfkuchaři soutěží nejen kreativitou, estetikou a dobrou chutí každé porce, ale také nezbytně věnují zvláštní pozornost ochraně vlastností produktů a zdravotnímu bezpečí jídel, která servírují na stůl.
A proto profesionálové pracující s vášní a s chladnou hlavou si vybírají za partnera spolehlivý, všestranný a vysoce technologicky vyspělý šoker, vyrobený k optimalizaci času a výnosů. V souladu s požadavky nejnovějších potravinářských předpisů si profesionální cateringové společnosti a šéfkuchaři vybírají Lainox.
New Chill je zásadní součástí nového systému kuchyňské organizace, kde příprava, vaření,  zchlazování, skladování a následná regenerace jde v návazných fázích (distribuce a spotřeba).

New Chill

Zchlazování Soft/Hard

Pro reprodukci bakterií a mikroorganismů je příznivá teplota v rozsahu 60°C až 10°C. New Chill zchlazováním a rychlým zmrazováním zajistí bleskové překročení tohoto nebezpečí, a tak zaručuje maximální bezpečí pro jídla a odstraňuje riziko kontaminace.
Proces rychlého zchlazení produktu zabraňuje rozšíření bakterií, které jsou zodpovědné za přirozené stárnutí potravin, a tím je možné jídla uchovávat po delší dobu.

Soft zchlazování

Z +90 °C na +3 °C a to maximálně do 90 min.
Teplota vzduchu v komoře je ustálená na 0°.
Tento režim je ideální pro zchlazování vařených pokrmů, jako jsou například krémy, listová zelenina,
plody moře atd. Takto mohou být uchovávány při 3°C do 5-7 dnů.

Hard zchlazování

Z +90 °C na +3 °C a to maximálně do 90 min.
Teplota v komoře je proměnná dle teplotních kroků. 
Tento režim je ideální pro zachlazování velkých kusů nebo při plném zaplnění.


Zmrazování Soft/Hard

Při standardním zamrazování dochází v produktu k tvorbě dlouhých ledových krystalů. Tyto krystaly pak ničí jemnou buněčnou strukturu jídla a proto po jejich rozmražení suroviny ztrácejí svou konzistenci a kvalitu. Zato New Chill rychle jídla zamrazí na teplotu -18 °C a tím se v jejich struktuře vytvoří pouze malé ledové krystalky. Takto zmrazená jídla neztrácejí svou charakteristiku a tím získáváme produkt s absolutní kvalitou chutí a vůní i s veškerými nutričními charakteristikami.

Soft šokové zmrazování

Z +90 °C na -18 °C
a to maximálně do 240 min.
Teplota je snižována ve dvou krocích: v prvním je produkt zchlazen na 3°C a ve druhém zmražen na -18 °C. Tento režim je ideální pro zamrazování pokrmů, které chceme uchovávat po řadu měsíců při - 8 °C.

Hard šokové zmrazování

Z +90 °C na -18 °C a to maximálně do 240 min.
Teplota vzduchu v komoře je ustálená na -40 °C. 
Tento režim je ideální v případě nutnosti zmrazit rychle velké množství potravin.


New Chill
TOP