Σχεδιάζουμε για τον πλανήτη

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι το κύριο μέλημά μας

Έχουμε υιοθετήσει το σύστημα σχεδιασμού για το περιβάλλον DFE (“Design for Environment”) μέσω του οποίου εστιάζουμε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Σχεδιασμός

Κατασκευή

Αποστολή

Χρήση

Ανακύκλωση

Σχεδιασμός

Μείωση των δαπανών

Ήδη από τον σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη τη μείωση των υλικών και τον περιορισμό της χρήσης τοξικών ή ρυπογόνων ουσιών. Οι μηχανικοί μας μελετούν προϊόντα με μειωμένο μέγεθος και βάρος, με εξαιρετική διάρκεια, κάνοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων εξαρτημάτων.

Κατασκευή

Μείωση των εκπομπών

Στο εσωτερικό των εγκαταστάσεών μας, οι οποίες διαθέτουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνουμε στον μέγιστο βαθμό τα απορρίμματα της παραγωγής και τις εκπομπές CO2.

Αποστολή

Μειωμένη χρήση συσκευασιών

Τα προϊόντα μας παραδίδονται στους πελάτες μέσα σε συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά και σε μειωμένες ομάδες συναρμολόγησης, προτιμώντας οχήματα χαμηλών εκπομπών για τη μεταφορά τους

Χρήση

Κατάρτιση

Τέλος, ασχολούμαστε με την κατάρτιση του τελικού πελάτη προκειμένου να μάθει να χρησιμοποιεί τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα προϊόντα της Lainox (energy monitor, eco washing program, κτλ.).

Ανακύκλωση

Δυνατότητα ανακύκλωσης των υλικών

Στο στάδιο επιλογής των υλικών, λαμβάνουμε κυρίως υπόψη τη ανακυκλωσιμότητά τους, επιλέγοντας με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες και ελαχιστοποιώντας τη χρήση συνδυαστικών υλικών, προκειμένου να διευκολύνεται η απόρριψή τους.
Στο στάδιο της παραγωγής, προτιμούμε συσκευασίες από ανανεώσιμες πηγές και κάνουμε χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να κάνετε λήψη των πιστοποιητικών μας

ISO 14001, ISO 9001, Ολοκληρωμένη Πολιτική για το Περιβάλλον, την Ασφάλεια, την Ποιότητα ISO45001

Λήψη services
go to top Top