Wij ontwerpen voor de planeet

Respect voor het milieu is het belangrijkste voor ons

Wij hebben het DFE-systeem toegepast (“Design for Environment”), door middel waarvan wij ons inzetten voor de ecologische duurzaamheid van het product, over zijn gehele levenscyclus.

Ontwerp

Productie

Verzending

Gebruik

Recycling

Ontwerp

Minder verspilling

Al vanaf het ontwerp zetten wij ons in voor de beperking van het materiaal en de beperking van het gebruik van giftige of verontreinigende stoffen. Onze ingenieurs bestuderen producten met beperkte afmetingen en gewicht, die uiterst duurzaam zijn en zoveel mogelijk geproduceerd worden met gebruik van gerecycleerde of recycleerbare onderdelen.

Productie

Minder emissies

Onze fabrieken zijn uitgerust met energiebesparende systemen: zo beperken we het productieafval en de CO2-emissies zoveel mogelijk.

Verzending

Minimale verpakking

Onze producten worden aan de klant geleverd in verpakkingsmateriaal gemaakt van afvalmateriaal en dat weinig montage behoeft, terwijl voor het vervoer de voorkeur wordt gegeven aan middelen met lage emissies

Gebruik

Opleiding

Tenslotte verzorgen we de opleiding van de eindklant, zodat hij leert de energiebesparende systemen waarmee de producten van Lainox zijn uitgerust te gebruiken(energy monitor, eco washing program, enz.).

Recycling

Recycleerbaarheid van de materialen

Na de keuze van de te gebruiken materialen overwegen we vooral hun recycleerbaarheid, kiezen we onder de recentste beschikbare technologieën en beperken we het gebruik van samengestelde materialen, ten gunste van materialen die gemakkelijker als afval verwerkt kunnen worden.
Tijdens de productie geven we de voorkeur aan verpakkingen afkomstig van hernieuwbare bronnen en gebruiken we elektriciteit die voor 100% afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Voor meer informatie kunt u onze certificaten downloaden

ISO 14001, ISO 9001, Arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid ISO45001

Downloaden services
go to top Top